Opinie medyczne

Opinie medyczne:

 

– na potrzeby organów władzy i wymiaru sprawiedliwości a w szczególności sądów, prokuratur, wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, okręgowych izb lekarskich w zakresie:

– onkologia

-hematologia

-transfuzjologia,

-choroby wewnętrzne

-chirurgia ogólna i naczyniowa,

-radiologia,

-patomorfologia,

-badania genetyczne,