Opinie medyczne

Opinie medyczne:

 

– na potrzeby organów władzy i wymiaru sprawiedliwości a w szczególności sądów, prokuratur, wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, okręgowych izb lekarskich w zakresie:

– neurochirurgia

– onkologia

– hematologia

– transfuzjologia

– choroby wewnętrzne

– chirurgia ogólna i naczyniowa

– radiologia

– patomorfologia

– badania genetyczne.