Działalność

 

Federacja prowadzi działalność  w następujących zakresach: prowadzenie szkoleń i warsztatów; prowadzenie badań i ewaluacji; organizacja spotkań i konferencji wydawanie wielodyscyplinarnych opinii medycznych na potrzeby organów władzy i wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie zyski z prowadzonej przez Federację działalności gospodarczej przeznaczone są na prowadzenie działalności statutowej.

Szkolenia i konsultacje

 

dla podmiotów leczniczych, szkół wyższych i instytucji szkoleniowych w dziedzinie onkologii, hematologii, transfuzjologii, chorób wewnętrznych…

Opinie medyczne

 

na potrzeby organów władzy i wymiaru sprawiedliwości a w szczególności sądów, prokuratur, wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych…