Władze

Walne Zgromadzenie

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący –  Marek Dedecjus

Członkowie

Magdalena Borkowska, Maciej Lewicki

Prezes

Krzysztof Warzocha