Kontakt

Kontakt

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych,
Al. Jerozolimskie 81 lok.7.10, 02-001 Warszawa

e-mail: biuro@fwco.org.pl
www.fwco.org.pl

Pozostałe dane

NIP 7010506070
REGON nr 362468398
KRS  0000574403
Bank Pekao S.A IV/Oddział w Warszawie
nr 16 1240 1053 1111 0010 6502 7296