Witamy

Federacja jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Czytaj więcej

Szkolenia i konsultacje

Szkolenia i konsultacje dla podmiotów leczniczych, szkół wyższych i instytucji szkoleniowych w dziedzinie onkologii, hematologii, transfuzjologii…

Czytaj więcej

Opinie medyczne

Na potrzeby organów władzy i wymiaru sprawiedliwości a w szczególności sądów, prokuratur, wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach…

Czytaj więcej

Witamy

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych jest organizacją pracodawców i działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j Dz.U.2015.2029 z późn. zm.).

Federacja posiada osobowość prawną.

Cele federacji

Celami federacji są między innymi chrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych wielospecjalistycznych centrów onkologicznych wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy publicznej, w tym dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia…

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych,
Al. Jerozolimskie 81 lok.7.10, 02-001 Warszawa